Политика за защита на личните данни

Защитата на личните данни на всеки клиент е от изключителна важност за Студио РЕЛЕФ. Политиката за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим, както и кои са Вашите правата относно информацията, която съхраняваме за Вас

1. Каква информация съхраняваме и обработваме?

Ние обработваме следните лични данни, предоставени ни от Вас:

- Собствено и фамилно име

- Електронна поща (имейл)

- Адрес за контакт

- Телефон за контакт

- Име на фирма

- ЕИК

Студио РЕЛЕФ не обработва лични данни за лица под 18 години без съгласието на техните родители или законни представители.

2. Цели, за които използваме данните

Ние използваме Вашите лични данни за една цел:

- За изпълнение на Ваши заявки.

3. С кого споделяме Вашите данни?

Ние работим с партньори, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните. Това могат да бъдат куриерски или пощенски компании, които доставят документи или други пратки от името на Студио РЕЛЕФ.

4. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви?

Ако сте разрешили обработката на Ваши лични данни от Студио РЕЛЕФ, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- достъп до предоставените от Вас лични данни и информация, свързана с тяхното обработване;

- право да искате извършването на подходящо корегиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Всяко едно от правата може да бъде упражнено по всяко време от Вас

5. За какъв период съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, Студио РЕЛЕФ ги унищожава, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.

6. Защита на данните

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки.

7. Контакт с нас

Ако искате да упражните, което и да било от правата си, или ако имате въпроси, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

- чрез имейл: agfmli@abv.bg

- на телефон: 0898 619 833

8. Промяна в политиката

Възможно е периодично да актуализираме настоящата политика. При промяна в нея, на уеб сайта на Студио РЕЛЕФ - www.relefni-vizitki.com, ще бъде публикувана нейната актуализация. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме и съобщение на сайта.

Последната промяна на настоящата политика за защита на личните данни е направена на 29.5.2018 г.